Konsultointi

"Joskus ulkopuolinen näkee asiat selvemmin"

Louhinnan optimointi

"Mitä voi mitata, sitä voi parantaa"

Louhinnan turvallisuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa perusasioilla; huolellisella suunnittelulla, laadukkalla porauksella, oikeilla työtavoilla panostuksessa ja räjähdevalinnoilla.

 • työkohdeauditointi
 • lohkaroituminen ja seinämäturvallisuus
 • suurnopeuskamerakuvaukset
 • reikäsuoruus- ja rintausmittaukset, vod-mittaukset
 • panostus- ja sytytyssuunnittelu
 • menetelmäkehitys ja -testaus
 • räjäytystuloksen analysointi

Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa:

Viranomaisasiat

"Tästähän on määrätty asetuksella... mistä sen löytää?"

Räjähteiden valmistus, kuljetus, varastointi ja käyttö on lainsäädännöllä tarkkaan säädeltyä.

 • Räjähdevarastojen luvitukset ja rakenne
 • Riskianalyysit ja pelastussuunnitelmat
 • Panostusajoneuvojen luvitukset
 • Tuotantolaitosten luvitukset
 • Ympäristövaikutusten arviointi

Pitkä kokemus, viranomaisyhteistyö ja ajantasainen tieto vaatimuksista nopeuttavat lupaprosesseja ja tuottavat turvallisia ratkaisuja.

Hyödyllisiä linkkejä: